Hakkımızda

5.6.2014 yılında 28991 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile açılan ve European Network of Teratology Information Services (ENTIS, Avrupa Teratojenite Bilgi Servisleri Ağı) üyesi olan merkezimizin amaçları aşağıdaki gibidir.

a) Anne adaylarına, sağlık çalışanlarına ve halka gebelik ve emzirme dönemi esnasında ilaca ve diğer etkenlere maruz kalım hakkında kanıta dayalı bilgi sunmak, danışmanlık hizmeti yapmak ve eğitim vermek,

b) Teratojen ilaç ve etkenler hakkında sağlık çalışanları ve halkı bilgilendirerek doğum defektlerinin önlenmesine katkıda bulunmak,

c) Gebelere, gebelik esnasında kullanılan ilacın veya karşılaşılan etkenlerin fetal risklerine dair en güncel ve doğru bilgiyi vermek ve gebeliklerin yanlış yüksek risk algısı nedeni ile gereksiz şekilde sonlandırılmasını önlemek,

ç) Gebelik ya da emzirme döneminde ilaç tedavisi alınması gereken durumlarda gebeye ve/veya hekimine alternatifler arasından mümkün olan en etkin ve güvenli ilaç tedavisinin belirlenmesi için kanıta dayalı bilgi sunmak,

d) Teratojenik ilaçlar ve kimyasallarla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan çalışmaları birleştirmek ve yürütmek,

e) Teratojenite konusunda her türlü temel ve klinik araştırmaları ilgili mevzuata göre yapmak ve konuya ilişkin her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

Merkezimiz İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi'nde (Poliklinik binası 2. kat Halkbankası şubesi yanı) hizmet vermektedir.

Menüyü Kapat